news updates
 • ปัจจุบันเพื่อความคลอบคลุมในด้านสินค้าและบริการทางบริษัทได้นำ SOLVENT มาจำหน่าย เพิ่มอีก 2 ตัว คือ SAC P-100M และ...
 • Our Hotline สำหรับติดต่อด้านการขายและบริการ : 064-2060888

เครื่องจักรและงานที่เราให้บริการ

Our Machine & Service

ทางบริษัทฯ รับให้บริการรีไซเคิลสารเคมี สารทำละลาย ด้วยกระบวนการกลั่น ซึ่งสารเคมีหรือสารทำละลายที่ทางเราสามารถให้บริการได้มีดังนี้.- สารละลายที่เรารับรีไซเคิล1. Hydrocarbon Cleaner2. Solvent3. ทินเนอร์4. น้ำมันไฮโดรลิคที่ปนเปื่้อนสารละลายและฝุ่นละออง5. น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า
เครื่องกลั่นที่ทางโรงงานใช้ในการรีไซเคิล Solvent มีด้วยกัน 2 ขนาดคือ เครื่องกลั่นขนาด 60 ลิตร / ชม. เครื่องกลั่นขนาด 200 ลิตร / ชม. ซึ่งเครื่องกลั่นที่ทางโรงงานใช้ เป็นเครื่องกลั่นระบบสุญญากาศ ซึ่งผลิตด้วยบริษัทพันธมิตรในเครือของเรา บริษัท สยาม...
รูปแบบการกลั่นระบบ Vacuum Recycle Machine ของเรา                Vacuum Recycle Machine เครื่องที่ทางเราผลิตและใช้ในโรงงานของเราเพื่อ Recycle น้ำยา Solvent เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ โดยการทำน้ำยา Solvent ให้ร้อน ( ในระบบสุญญากาศ )...
สนใจสอบถามติดต่อ

ต้องการนำตัวอย่างมาให้เพื่อทดสอบ

ติดต่อฝ่ายขายได้ที่ Email : [email protected] ตลอด 24 ชั่วโมง
EMAIL TO US

General faq

 • ทางบริษัทฯ ได้รับอนุญาติให้ดำเนินการอย่างถูกต้องไหม

  บริษัทฯ มีใบอนุญาติ (ร.ง. 4 )  ในการดำเนินนำตัวทำละลายที่ใช้แล้ว และตัวทำละลายที่ปนเปื้อนน้ำมัน มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยวิธีทางอุตสาหกรรม ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

 • สารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ใดบ้างที่ทางบริษัทฯให้บริการได้

  สารละลายที่เรารับรีไซเคิล
  1. Hydrocarbon Cleaner
  2. Solvent
  3. ทินเนอร์
  4. น้ำมันไฮโดรลิคที่ปนเปื่้อนสารละลายและฝุ่นละออง
  5. น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นต้น

 • ทางบริษัทฯ ดำเนินการจัดการของเสียจากกระบวนการอย่างไร

  ทางบริษัทฯ มีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องการกากของเสีย โดยการส่งไปดำเนินการจำกัดตามขั้นตอนผ่านทางบริษัท ฯ ต่าง ๆ เหล่านี้ ซึ่งได้รับการอนุญาติอย่างถูกต้องและมีวิธีการจำกัดที่เหมาะสม

  1. บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
  2. บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด (WMS)
  3. บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
  4. บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (GENCO)

 • MESSAGE FROM OUR GM

  • "ด้วยความเชี่ยวชำนาญการด้านการผลิตเครื่องกลั่นมาอย่างยาวนาน เรามีความพร้อมที่จะให้บริการกลั่นตัวละลาย สารทำละลายทุกชนิด ด้วยเครื่องกลั่นระบบสุญญากาศ ( Vacuum distillation Machine ) โดยกระบวนการกลั่นแยกเครื่อง ซึ่งให้ความบริสุทธิ์ของสารละลายหลังการกลั่นสูงกว่าแบบหอหลั่นปกติทั่วไป และด้วยเทคโนโลยีด้านการผลิตที่เราสามารถลดปริมาณการสูญเสียสารทำละลายไปขณะที่มีการกลั่น ด้วยตุดแข็งเหล่านี้เรามั่นใจจะสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ"
   คุณจรัญ จันทร์แสง : GM FACTORY
  Latest News
  November 3, 2017
  ในเดือนพฤศจิกายนนี้ทางบริษัทได้เริ่มดำเนินการติดตั้ง เครื่อง Vacuum distillation Machine ( เครื่องกลั่น ) ในรุ่นกำลังการกลั่น 60ลิตรต่อชั่วโมงแล้ว และกำลังผลิตเพิ่มในส่วนของเครื่อง Vacuum distillation Machine ( เครื่องกลั่น ) ที่มีกำลังการกลั่น 200 ลิตรต่อชั่วโมง…
  September 30, 2017
  การก่อสร้างโรงงานในปัจจุบันแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ อำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี ขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบบริเวณโรงงาน
  ประวัติความเป็นมา
  บริษัท สยาม แอดวานซ์ เคมิคอล จำกัด ได้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยทีมงานวิศวกร นักวิชาการ นักบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการทำงานเกี่ยวกับ ระบบสิ่งแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม และ การจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงาน รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานอุตสาหกรรม ในด้านตัวทำละลาย, น้ำมันหล่อลื่น เพื่อที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ โดยผ่านเครื่องจักรที่มีการทำงานสมัยใหม่ และเน้นการบริการกลุ่มโรงงานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยที่ บริษัทฯ สามารถให้บริการได้อย่างครบวงจร ทั้งในด้านบุคลากรผู้ให้การบริการ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับ ระบบการจัดการตัวทำละลายและน้ำมันหล่อลื่นในโรงงาน รวมถึงระบบซ่อมบำรุง และยังสามารถให้บริการคำปรึกษาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องตามกฎหมายและและรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป
  คณะผู้บริหาร
  5 ตุลาคม 2558