ประวัติความเป็นมาบริษัท เอส.เอ.ซี.ซัพพลาย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน กรกฎาคม ปี พ.ศ.2536 
โดยกลุ่มวิศวกร ภายใต้การนำของ คุณชัยยะ วิทยาวงศ์รุจิ คุณเสรีย์ เจียมสกุล คุณฉัตรชัย วิษณุรังสรรค์ และกลุ่มเพื่อน 

บริษัท เอส.เอ.ซีซัพพลาย จำกัด ได้เจริญเติบโตก้าวหน้า และได้ขยาย กิจการขึ้น จึงได้ก่อตั้ง บริษัท เอส.เอ.ซี เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัดใน เดือนมกราคมปี พ.ศ. 2540 ภายใต้ผู้นำคือ คุณฉัตรชัย วิษณุรังสรรค์

การลงทะเบียนของบริษัท เอส.เอ.ซี.

บริษัท เอส.เอ.ซี ซัพพลาย จำกัด

   
ที่ทำงาน 21/29 ถ.บ้านพลง ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร.  (6638)038692195-9                                
แฟกซ์ (6638)038-692202,038-682928
E-mail address sacgroup@sac.co.th
ทุนจดทะเบียน (ชำระเต็ม) 26 ล้านบาท
เลขทะเบียนการค้า 659/2536, Dated July 2, 1993
เลขทะเบียนผู้เสียภาษี 3241007173
ระบบภาษี  ใช้ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

บริษัท เอส.เอ.ซี.เพาเวอร์กรุ๊ปจำกัดที่ทำงาน 21/29 ถ.บ้านพลง ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร.  (6638)038692195-9                                
แฟกซ์ (6638)038-692202,038-682928
E-mail address sacgroup@sac.co.th
ทุนจดทะเบียน (ชำระเต็ม) 10 ล้านบาท
เลขทะเบียนการค้า 142/2540, Dated January 9, 1997
เลขทะเบียนผู้เสียภาษี 3241015581
ระบบภาษี  ใช้ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%